본문 내용 바로가기

TÀI LIỆU QUẢNG BÁ

Xin mời xem những hình ảnh đầy tự hào của Cảnh sát Du lịch Hàn Quốc cũng như sự cần thiết và hữu ích của Cảnh sát
영상자료 『수사구조개혁』 그것이 알고싶다 #1 수사권? 기소권?_경찰리포트(2018.3.2)
등록일시 2020-07-31 21:46:39
조회수 3678

 

데이터가 존재하지 않습니다.

Hãy nhấn số 1330 khi cần sự hỗ trợ của Cảnh sát Du lịch.

  • 1. Nhấn số 1330 và chọn ngôn ngữ
  • 2. Sau khi được kết nối với hướng dẫn viên thông dịch của ngôn ngữ tương ứng, bạn yêu cầu nối máy với Cảnh sát Du lịch

1330 là điện thoại hướng dẫn phiên dịch du lịch do Tổ ng cục Du lịch Hàn Quốc vận hành và cung cấp các dịch vụ du lịch khác nhau.

Hướng dẫn du lịch
Thông tin du lịch
Thông tin giao thông
Thông tin khách sạn
Thông tin du lịch
Tại điểm mua sắm
Tại tàu điện ngầm – xe buýt – tắc xi
Tại điểm nghỉ trọ